ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn med fysiska eller psykiska funktionshinder eller som av andra orsaker är i särskilt behov av vård och stöd. Ändamålet skall uppfyllas genom att stödja och utveckla den verksamhet som Ågrenska Hälsocentret för Barn AB (nedan kallat Ågrenska AB) för närvarande bedriver i anläggningen Ågrenska på Lilla Amundön, Göteborgs kommun, eller motsvarande verksamhet som Ågrenska AB i framtiden kan komma att bedriva på annan plats. Om Ågrenska AB skulle upphöra med sin verksamhet skall Stiftelsen främja Axel H. Ågrens donationsfond i den mån denna stiftelse bedriver verksamhet enligt första stycket. Om Axel H. Ågrens donationsfond skulle upplösas eller annars upphöra att främja eller bedriva verksamhet förenlig med första stycket skall Stiftelsen stödja annan verksamhet som uppfyller ändamålet. Ändamålet skall om möjligt fullföljas på ett sådant sätt att Stiftelsen uppfyller de villkor, som jämlikt lagen om statlig inkomstskatt 7 § 6 mom eller motsvarande lagrum skall vara uppfyllda, för att Stiftelsen skall vara frikallad från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastighet eller rörelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vivi och Lennart Börjesons Stiftelse
Organisationsnummer:855100-7126
Adress:
  • Ågrenska AB
  • Box 2058
  • 436 02 Hovås
Telefonnummer:031-7509100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:640 452 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS