ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål skall vara att dess avkastning såsom understöd utdelas, I FÖRSTA HAND a) till byggnad och förbättring av byns enskilda vägar och utfartsvägar samt till vägar i övrigt inom byn och till fäbodställen och andra lägenheter, dock med företräde för mera allmänna vägar; b) till torrläggning av odlingsbara eller vattensjuka marker, ävensom till andra förmåner och förbättringar för jordbruket; I ANDRA HAND till övriga anläggningar och aktiviteter, som gagnar byn och dess innevånare. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. Sammanläggningen av stiftelserna skall ej medföra någon inskränkning i den rätt till viss kvotdel av avkastningen av Anna Dahls lösa egendom, som enligt punkt 3 c i hennes testamente kan tillkomma släkting till henne. Föreskrifterna i punkt 6a) och b) i Anna Dahls testamente om den av henne donerade fastigheten skall oförändrade gälla för den nybildade stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vika jordägares, Rull Lars Larssons och Anna Dahls stiftelse för byn Vika
Organisationsnummer:884401-3493
Adress:
  • Göran Eriksson
  • Vika byväg 89
  • 792 91 MORA
Telefonnummer:073-82 88 789
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 512 587 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS