ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva verksamhet av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna eller som avse attsprida kännedom om antroposofien eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vidarstiftelsen
Organisationsnummer:802003-7043
Adress:
  • Pl 1800
  • 153 91  JÄRNA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS