ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att understödja nykterhetsvårdande och nykterhetsfrämjande åtgärder inom Falu och Borlänge kommuner med omnejd. Detta kan ske exempelvis genom lämnande av bidrag till nykterhetsorganisationer, ungdomsföreningar eller institutioner för nykterhetsvård eller genom beviljande av stipendier för utbildning av ungdomsledare eller skolutbildning med inriktning på stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vi Förenades stiftelse för nykterhetsvård
Organisationsnummer:883200-5139
Adress:
  • Box 20
  • 791 21 FALUN
Telefonnummer:023-71 10 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 263 982 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS