ÄNDAMÅL

Med stipendier uppmuntra unga kvinnor som utbildar sig inom musik- och kulturområdet. Mottagare ska förena tradition med upptäckarlust och vidsynthet med kvalitet och kunskap. Såväl löpande avkastning, nettoavkastning, som kapital får tas i anspråk för fullföljande av stiftelsens ändamål. Utdelning från stiftelsen bör ske en gång om året. Beloppet bör inte understiga 50 000 kr per stipendiat och stipendiaternas antal bör varje år uppgå till minst två. Finns ingen lämplig stipendiat får stipendiesumman sparas och användas följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Veronica Öhmans Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-8984
Adress:
  • Östermalmsgatan 33
  • 11426 Stockholm
Telefonnummer:08-6427375
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS