ÄNDAMÅL

Verkligheten Centers stiftelse har som syfte att medverka till att få medvetna samhällen världen över som lever i harmoni med sig själva, allt och alla. Verklighetens Center främjar sitt syfte genom att arragera medvetandeförhöjande och kulturella aktiviteter om hur allt och alla hör ihop, samt bedriva forskning och utveckling om kollektivt medvetande i samarbete med olika universitet och andra organisationer. Verkligheten Center vänder sig främst till näringsliv, samt till offentlig sektor ochprivatpersoner. Verksamheten omfattar alla individer, organisationer och grupper oavsett religion, tro, kulturell och social bakgrund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Verkligheten Centers Stiftelse
Organisationsnummer:802424-3142
Adress:
  • Box 10
  • 960 30 VUOLLERIM
Telefonnummer:070-6601166
E-post:info@svc-sw eden.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:443 180 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS