ÄNDAMÅL

Att utdela resebidrag till forskarstuderande vid sektionen för kemi, företrädesvis studerande inom ämnesområdet för kemisk apparatteknik, vid Kungl Tekniska Högskolan. Bidraget skall i första hand användas till sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Bidrag skall främst beviljas till yngre forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vera Velinders stiftelse
Organisationsnummer:802405-4994
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS