ÄNDAMÅL

En fjäredel skall tillföras en särskild stipendiefond vid Stockholms Stads Handelsgymnasium, Frans Schartaus Handelsinstitut. Stipendiefonden skall stå under tillsyn av Stockholms Stads Skoldirektion och dess avkastning och, om så finnes lämpligt, dess kapital skall användas till stipendium åt elever vid Stockholms stads gymnasieskolors ekonomiprogram, inriktning ekonomi, Stockholms stads gymnasieskolors handels- och administrationsprogram, inriktning handel och service, och Stockholms stads yrkeshögskola Frans Schartans Handelsinstitnt, inriktning ekonomi och försäljning, som äro i behov av ekonomiskt understöd och som visar tillfredställande intresse och fallenhet för sina studier. Skolans rektor skall ensam avgöra vilken eller vilka elever, som skola erhålla stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vera Svenssons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802424-1856
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS