ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsen kapital skall användas för behjärtansvärda ändamål i allmänhet såsom vård av behövande gamla och sjuka samt fostran av barn och ungdom – i bägge fallen med företräde för svenska medborgare av rysk härkomst – och – i nära samråd med framstående ryska män och kvinnor i och utanför Ryssland – för försvar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland i synnerhet ävensom till främjande av ryskt kulturliv i Sverige och stöd för den av HI. Sergij fösamling i Stockholm bedrivna ortodoxa ryska kyrkoverksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vera Sagers Stiftelse
Organisationsnummer:802012-5996
Adress:
  • Åminnevägen 13
  • 114 18 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6796265
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS