ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till fondkapitalet. Avkastningen får användas för utdelande av stipendier till studeranden som bedriver studier till präst vid universitet, högskola, pastoralinstitut eller motsvarande utbildningsanstalt inom eller utom riket. Sökanden skall som villkor för stipendiets erhållande efter antagningskonferens ha befunnits vara lämplig att inträda i tjänst som präst inom Växjö stift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Växjö stifts präststudiestiftelse
Organisationsnummer:829502-4593
Adress:
  • Box 527
  • 351 06 Växjö
Telefonnummer:0470-77 38 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS