ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till hjälp åt behövande, som ej åtnjuta socialvård, varvid torde iakttagas, att understöd från donationen icke får nyttjas till sådant, som bör bekostas med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västra Husby Fattigkassa, Stiftelsen Bergets Donationsfond
Organisationsnummer:825000-8482
Adress:
  • Söderköpings kommun
  • Ekonomikontoret
  • 614 80 Söderköping
Telefonnummer:0121-18100
E-post:malin.runo@soderkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:197 003 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS