ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas till förmån för behövande personer skrivna i Vara kommun, exempelvis för följande ändamål: Rekreation och konvalescens för sjuka och handikappade personer. Stöd åt pensionärer. Stöd åt barnfamiljer. Stöd åt behövande personer i fall där socialt bistånd ej utgår. Bidrag till ideella föreningar och organisationer vilkas huvudsyfte är att stödja handikappade eller sjuka. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vara kommuns sociala samstiftelse
Organisationsnummer:802479-7998
Adress:
  • 534 81 Vara
Telefonnummer:0512-31000
E-post:vara.kommun@vara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS