ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Disponibel avkastning skall ställas till skolstyrelsens förfogande för beslut om utdelning. Skolstyrelsen skall två gånger årligen genom annonsering eller på annat lämpligt sätt tillkännage, att stipendier kan sökas hos styrelsen. Ändamålet med fonden skall vara att -utdela belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit; -utdela belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott; -utge behovsprövade stipendier till elever, vilka efter genomgång av obligatorisk skola bedriver fortsatta studier. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vänersborgs Samstiftelse nr 2
Organisationsnummer:862500-7102
Adress:
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:521721100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS