ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att, direkt eller indirekt, tillhandahålla finansiellt stöd och ge bidrag (inklusive kapital) till de ättlingar till Bo Ax:son Johnson (född 1917), eller till personer (fysiska eller juridiska) eller organisationer som är föreslagna av en sådan ättling (vilka förslag inte är bindande för Styrelsen att följa), som Styrelsen, i dess egen absoluta och fullständiga diskretion, nominerar från tid till annan (eller till annan stiftelse eller annan liknande association eller annan sammanslutning med ett huvudsakligt ändamål jämförbart med stiftelsens huvudsakliga ändamål) i syfte att stötta sådana personers hälsa, utbildning, arbete, pension och/eller deras kulturella och/eller livsstilsintressen och/eller att möjliggöra för sådana personer att göra investeringar (direkta eller indirekta) i värdepapper, fastigheter, konst och/eller andra investeringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Valescendo-stiftelsen
Organisationsnummer:802478-3022
Adress:
  • Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
  • Box 5747
  • 114 87 Stockholm
Telefonnummer:08-670 66 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS