ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att handha vår kvarlåtenskap och främja all forskning och läsning i den lapska/samiska munart, som talats/talas på båda sidor av Umeälven och som omfattar södra Lappland. Stiftelsen skall fullgöra sitt ändamål genom att hålla Ramseles 1:18:s byggnader och övrig utrustning i gott skick, ev. hyra ut byggnader för tillfälligt boende. Att bevara böcker, skrifter, manuskript och ljudband och hålla detta materiel tillgängligt för läsning och forskning. Vår munart, som är vårt ärvda språk, skall hållas levande. Dör vår munart, dör vår kultur. Föremål som finns eller kan förvärvas inom den gamla same- och bondekulturen, kan ägas av stiftelsen och hållas tillgängliga. Att främja användandet av de i området befintliga lapska ortnamnen, att främja nyuppteckningar av glömda eller delvis glömda lapska ortnamn inom området. Ändamålet kan också fullföljas genom utgivande av stipendier för inlärande av vår munart, den som talas inom Umeälvens dalgång och södra Lapplande. Det är vår förhoppnng att lappar/samer och andra intresserade intensivt studerar vår munart och för kunskapen vidare. Grunden härför är de anvisningar, som finns i böcker, ortnamnsböcker och skrifter av Bertil och Valborg Wiinka samt upptagna tonband, som finns i deras ägo, och stavning enligt dessa böcker och i likhet med ordlista och systematik, som utgivits av Erik Nilsson-Mankok.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång
Organisationsnummer:802426-0583
Adress:
  • Skogsmuseet i Lycksele
  • Box 176
  • 921 23 Lycksele
Telefonnummer:070-3262526
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:619 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS