ÄNDAMÅL

Ett eller flera stipendier till manlig studerande, som är svensk medborgare och av svensk börd både å fädernet och mödernet. Han skall vara från någon av följande delar av Sverige: Småland, Öland, Östergötland (med undantag för Norrköping och dess område), Västergötland (med undantag av den del, som hör till Göteborgs län), Närke, Västmanland, Södermanland och Uppland (med undantag av Stockholm och dess område). Från Stockholm kan sökande vara som är avkomling av den gamla Mariaätten Schmidt, ursprungligen från Stralsund, Stipendiat skall ”för tillfället vara i behov av läkar- eller sanatorievård, dock inte obotligt sjuk utan förhoppning finns att han kan återvinna sin hälsa”. Företräde för behövande släkting, som uppbär stipendium hela den tid han vistas vid universitetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:V Marins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8167
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS