ÄNDAMÅL

Genom understöd bereda vetenskapsidkare, som äro fästade vid Uppsala universitet, lättare tillfällen att kunna i tryck offentliggöra resultaten av sina vetenskapliga forskningar. Understöd kan utgå till utgivande av vetenskapliga verk och uppsatser samt i begränsad omfattning till utgivande av vetenskaplig tidskrift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:V Ekmans stiftelse
Organisationsnummer:817603-7482
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS