ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att planera näringslivs- och utvecklingsfrågor, samt genom aktiva insatser bidraga till att skapa goda förutsättningar för en dynamisk näringslivsutveckling i Landskrona kommun. Stiftelsen skall härvidlag bedriva en aktiv och utåtriktad verksamhet med syfte att till kommunen knyta företag, personer, idéer och projekt som kan skapa sysselsättning eller på annat sätt gynna kommunen. Stiftelsen skall härvidlag främst vara ett operativt och projektledande organ med egen förmåga till ekonomiska insatser med beslutskompetens som korresponderar med de förhållande som är gängse inom handel och näringsliv. Stiftelsen skall ävenledes medverka till att inom kommunen befintliga materiella och personella resurser ges möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Utvecklingsstiftelsen i Landskrona
Organisationsnummer:844000-4821
Adress:
  • Landskrona kommun / Stadshuset
  • 261 80 LANDSKRONA
Telefonnummer:0418-47 08 94
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS