ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja sociala och ungdomsvårdande ändamål ävensom understödja undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning innefattande kulturminnesvårdande verksamhet och därmed jämförliga ändamål inom Urshults församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Urshults Brandförsäkringsbolags stiftelse för allmännyttiga ändamål
Organisationsnummer:829501-8454
Adress:
  • Jane Haugaard Henriksson
  • Västerbotorp, Lillegård 9
  • 362 95 Urshult
Telefonnummer:073 801 72 73
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:841 718 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS