ÄNDAMÅL

Att främja medarbetare inom journalistavtalsområdet som är anställda av UNT för medarbetarens personliga utbildning och/eller kompetensutveckling. Ändamålet skall uppfyllas genom utdelning av stipendier, minst en gång per kalenderår. Utdelning av stipendier skall ske med minst 20 000 kr under vardera åren 2017-2023. Stipendier får ej utbetalas periodiskt. När medarbetare inom journalistavtalsområdet ansöker om stipendier för kostnader kan styrelsen bevilja hela eller delar av beloppet. Stipendiet får inte förutsätta någon form av motprestation eller arbete som utförs eller ska utföras vare sig för journalistklubben vid UNT, bolag inom NTM-koncernen eller andra klubbar inom NTM-koncernen. De av UNT tillskjutna medlen 250 000 kr skall vara helt förbrukade senast den 31 december 2023, varvid stiftelsen skall upphöra genom likvidation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Upsala Nya Tidnings Journaliststiftelse
Organisationsnummer:802480-2269
Adress:
  • Heimer
  • Bernadottevägen 38
  • 756 48 Uppsala
Telefonnummer:070-1764433
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS