ÄNDAMÅL

Att bedriva verksamhet på waldorfpedagogisk grund för barn och ungdom, i första hand waldorfskola och/eller waldorfförskola. Med waldorfpedagogik avses den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken. Stiftelsen får även ekonomiskt stödja utbildning i waldorfpedagogik och andra antroposofiska ändamål som stiftelsens verksamhet, i vidare mening, är beroende av.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Uppsala Waldorfstiftelse
Organisationsnummer:817602-6733
Adress:
  • Hågavägen 69
  • 752 63 UPPSALA
Telefonnummer:018-462209
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS