ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som föremål för sin verksamhet att förvärva en fastighet i Stenhagen, Uppsala, utgörande del av fastighet Berthåga 11:33, eller annan lämplig närliggande fastighet, och bebygga den med en byggnad inrymmande bland annat samlingslokal, bönesal, och undervisningslokal eller hyra en sådan lämplig lokal samt direkt eller indirekt bedriva näringsverksamhet i eller uthyrning av dessa lokaler för nedanstående ändamål. Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, bedriva undervisning och religös och kulturell verksamhet samt att tillhandahålla lokaler för religös och kulturell verksamhet. Inom ramen för ändamålet ska stiftelsen bland annat bedriva/anordna – Barn och ungdomsaktiviteter – Daglig böneverksamhet – Undervisning i arabiska och islamisk lära – Studiecirklar med samhälleliga teman – Aktiv hjälpverksamhet och stöd till missbrukare och utsatta – Träffar för barn, ungdomar och vuxna Stiftelsen skall vidare i sin verksamhet bereda en samlingsplats för Stenhagens muslimska befolkning. I andra hand ska stiftelsens ändamål vara att dela ut medel till annan organisation som bedriver i huvudsak likartad verksamhet som anges ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Uppsala DAWA Stiftelsen
Organisationsnummer:802477-8865
Adress:
  • Md Atique Ullah
  • Bureusgatan 5
  • 75244 UPPSALA
Telefonnummer:073-717 33 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS