ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen ska användas för utgivande av bidrag avseende hälsovård och sjukvård eller därav föranledda kostnader i sådana fall då ersättning icke kan utgå av allmän sjukförsäkring eller av landstings- eller primärkommunala medel eller då ett komplement till sådan ersättning prövas erforderlig samt vid dödsfall och härav föranledda uppkomna svårigheter. Bidrag kan utgivas endast till i Uppsala län bosatta medlemmar av Svenska Lantarbetareförbundet eller den fackliga intresseorganisationen som de medlemsgrupper som vid donationens instiftande tillhör detta förbund i framtiden kan komma att tillhöra enligt för arbetstagarnas fackliga huvudorganisation fastställd organisationsplan. Bidrag kan jämväl utgå till sådana medlemmars hustrur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Upplands organiserade lantarbetares Stiftelse
Organisationsnummer:817604-2128
Adress:
  • Landstinget i Uppsala
  • Box 602
  • 75125 Uppsala
Telefonnummer:018-611000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS