ÄNDAMÅL

I syfte att utveckla och befrämja den Neuroonkologiska verksamheten inom Karolinska sjukhuset och Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet […] Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att ur sina samlade resurser och efter ansökan utge stipendier, resebidrag, bidrag eller annat stöd för fortbildning, stimulans eller annan kompetenshöjande verksamhet för personerverksamma inom Stiftelsens definierade prioriterade forskningsområden. a. Prioriterade områden är experimentella och kliniska studier som avser finna bot mot cancer och kan dörmed innefatta all form av basalvetenskapliga och kliniska projekt. b. Projekt som studerar cancer som drabbar hjärnan är särskilt prioriterade. c. Projekt som studerar virusinducerad cancer är särskilt prioriterade. d. Projekt som studerar cytomegalovirus roll vid cancer är särskilt prioriterade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Uppdrag; Bota Cancer Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-8501
Adress:
  • Advokatfirman Urban Olson AB
  • Elfsviks gård/ Elfsvik Uddväg 14
  • 181 90 Lidingö
Telefonnummer:0709-62 07 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS