ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna understöd till uppfostran och utbildning av familjemedlemmar, så att de ej på grund av bristande tillgångar skall behöva avstå ifrån den utbildning och den levnadsbana som skulle passa dem. Skulle någon till äventyrs kunna anses hava sin utbildning färdig, men ej ha råd att välja en särskilt passande levnadsbana, bör understöd givetvis, i den mån sådant kan vara tillhjälpligt, också komma ifråga. De förhoppningsfulla böra företräda framför de mindre lovande. I undantagsfall bör, då särskilt ömmande omständigheter föreligga, rent underhållsbidrag till förekommande av nöd, kunna lämnas oberoende av ålder och duglighet. Avkomlingar av Biskop Ebbe Gustaf Bring böra ha företräde framför andra familjemedlemmar, som icke äro påtagligt bättre kvalificerade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Underståthållare Richard Brings Donationsstiftelse
Organisationsnummer:822003-8981
Adress:
  • Wickbom
  • Backaskogen 14
  • 695 60 Hasselfors
Telefonnummer:0585-44060
E-post:gosta.wickbom@compaqnet.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 666 913 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS