ÄNDAMÅL

Att årligen ge understöd till särskilt studiebegåvade ungdomar i Stockholm, som studerar på gymnasieskola och som på grund av ekonomiska svårigheter är i behov av understöd. Sedan i första stycket angivna ändamål i första hand beaktats må – i den mån för utdelning av understöd ytterligare medel finns – med hänsyn till testators muntliga uttalanden årligen givas understöd till medicinsk eller ekonomisk forskning. Vidare skall ett årligt understöd å sammanlagt 50.000 kronor utgå till personer som lider av MS eller sockersjuka och är i särskilt behov av ekonomiskt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulrika Eklunds Stiftelse
Organisationsnummer:802407-4513
Adress:
  • Formue AB
  • Nybrogatan 11
  • 114 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-755 23 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS