ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja rättssociologisk och kriminologisk forskning i Norden, framförallt sådan verksamhet som bedrivs vid de svenska och danska universiteten i Stockholm, Lund och Köpenhamn. I första hand skall medel beviljas till behandlingsforskning, dvs studier av effekter av straff och behandling, inkl allmänhetens inställning till brott och straff. Replikationer av mina och motsvarande studier är önskvärda och ges prioritet. I andra hand kan medel beviljas till annan rättssociologisk eller kriminologisk forskning. Medel kan tilldelas som stipendium för forskning, trykningsbidrag och liknande. Stiftelsen anordnar en årlig gästföreläsning med inbjudan av en nordisk eller annan internationell vetenskapsman till minne av professor Ulla V Bondeson och för kännedom om stiftelsen, gärna i samband med den årliga utdelningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla V Bondesons stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning
Organisationsnummer:802426-4825
Adress:
  • SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 65 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS