ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och utbildning, vetenskaplig undervisning och forskning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka. Stiftelsens medel får aldrig tagas i ansspråk för tillgodoseende avmedlemmar av stiftarens släkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla och Curt Nicolins Stiftelse
Organisationsnummer:878000-5024
Adress:
  • SEB Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 994 475 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS