ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, förädling, odling och produktutveckling genom att: – dels vartannat år med början den 28 januari 2013 utdela penningpriset ”Håstadiuspriset” till person(er) som gjort särskilt framstående insatser inom växtområdet, dels under samma år anordna ett ”Håstadiusseminarium” där pristagaren ger huvudföreläsningen följd av kompletterande anföranden och diskussion. – minst hälften av stiftelsens nettoavkastning skall utgå som bidrag till vetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet inom växtområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet
Organisationsnummer:802477-8071
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  • Box 6806
  • 113 86 Stockholm
Telefonnummer:08-545 477 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS