ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen
Organisationsnummer:802478-3527
Adress:
  • Advokatfirman Mart Tamm AB
  • Vasagatan 43a
  • 411 37 Göteborg
Telefonnummer:0706-200789
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 809 798 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS