ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta fastigheten Lästa 8:17 i Ytterlännäs församling. Fastigheten skall nyttjas för gudstjänster och verksamhet enligt Svenska kyrkans ordning samt för annan ideell verksamhet, som tjänar bygdens intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla Ekmans stiftelse
Organisationsnummer:888400-3610
Adress:
  • Erik Viklund
  • Torggatan 10
  • 872 30 Kramfors
Telefonnummer:073-1812173
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:709 200 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS