ÄNDAMÅL

Syftet är att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige såväl som internationellt för att öka förståelsen för och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralscleros, ALS. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd till nationella symposier eller föreläsningar som bidrar till att sprida kunskaper om ALS.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning
Organisationsnummer:802424-7192
Adress:
  • von Euler & Partners
  • Cardellgatan 1
  • 114 36 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6600585
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS