ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och vad därmed äger samband. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att varje år utge Bernitz stipendiet om 1 000 kr. Berättigad att erhålla stipendiet från stiftelsen är fysisk person som har på något sätt utmärkt sig på konkurrens- eller marknadsrättens område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulf Bernitz Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802426-7208
Adress:
  • Advokatfirman för Marknadsrätt
  • Box 3079
  • 103 61 Stockholm
Telefonnummer:08-23 07 35
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS