ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att vid Tekniska högskolan i Linköping genom fondavkastningen främja teknisk forskning och utbildning exempelvis genom att lämna bidrag till studier vid högskola eller universitet företrädesvis utomlands till en eller flera nyexaminerade civilingenjörer – Tryggve Holm Stipendiet – eller genom att erbjuda internationellt erkänd forskare eller industriledare arbetsstipendium och kostnadstäckning för utarbeta och hålla (samt eventuellt publicera) en eller flera föreläsningar – Tryggve Holm Föreläsningen – över ämne som fondstyrelsen bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tryggve Holms stiftelse
Organisationsnummer:822003-4725
Adress:
  • Linköpings universitet
  • 581 83 LINKÖPING
Telefonnummer:013-281000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 529 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS