ÄNDAMÅL

Att främja barns och ungdoms vård och fostran, stödja forskning och vetenskap om astma och allergi, främja vård av medicinskt, ekonomiskt eller socialt behövande medlemmar i Föreningen, lämna bidrag till Föreningens informations- eller medlemsvårdande verksamhet, ekonomiskt medverka till rekreation och bättre levnadsvillkor för medlemmar i Föreningen, bidra med medel för inköp av kontorsutrustning och annat som behövs för Föreningens ideella verksamhet samt att lämna medel till föreningslokal iden mån bidrag inte erhålles från kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Trädgårdsmästare Henry Svenssons stiftelse
Organisationsnummer:826001-4421
Adress:
  • Bernt Målberg
  • Terrassen 9
  • 561 41 Huskvarna
Telefonnummer:070 36 34 782
E-post:bernt.ml@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:532 282 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS