ÄNDAMÅL

Transatlantics Bostadsstiftelse har till ändamål att i stiftelsen tillhörig byggnad upplåta bostäder dels åt äldre personer, som varit anställda i Rederiaktiebolaget Transatlantic eller i dess svenska dotterbolag i land eller till sjöss oavsett tjänsteställning med hänsyn tagen endast till anställningstidens längd, och dels åt änkor efter och äldre ogifta döttrar samt, om synnerliga skäl därtill är, jämväl andra barn till sådana personer. Skulle vid något tillfälle samtliga lägenheter i stiftelsen tillhörig byggnad icke kunna uthyras till sådana personer, som ovan nämnts, må styrelsen för sådant tillfälle uthyra lägenheter jämväl till annan äldre person, vilken haft sin huvudsakliga sysselsättning förbunden med Göteborgs sjöfart, eller till person, som är änka efter eller äldre ogift dotter till dylik person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Transatlantics Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:857201-8037
Adress:
  • Hans Erikson
  • Billdals Sommarväg 9
  • 427 37  Billdal
Telefonnummer:031-912654
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 683 645 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS