ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand främja vetenskaplig forskning mot plågsamma djurförsök och i andra hand stödja forskning kring vår miljö och faktorer, som kan utöva skadlig inverkan på denna, allt jämte därmed förenlig verksamhet. Det åvilar boutredningsmannen att dra upp de närmare riktlinjerna och stadgarna för stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torvald och Britta Gahlins stiftelse
Organisationsnummer:802477-6117
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 216 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS