ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning ska användas till forskning eller utvecklingsarbete vid Uppsala universitet, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, avseende miljövänlig teknik, i första hand sådan som är ägnad att motverka den globala uppvärmningen (exempelvis solceller, bränsleceller, energisnål teknik och annat). Medlen skall utgå i form av forskningsanslag eller stipendium till en eller flera personer som antingen har antagits till forskarutbildning eller avlagt doktorsexamen. Medlen får endast i undantagsfall användas för konferens eller annan resa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten Thuréns Stiftelse för miljövänlig forskning
Organisationsnummer:802424-9891
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS