ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. Utom riket bosatta utlänningar må ej tillgodoses, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten Söderbergs Stiftelse
Organisationsnummer:857203-0214
Adress:
  • Box 5391
  • 102 49 Stockholm
Telefonnummer:08-6615211
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:553 651 244 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS