ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter det att 20 procent av fondens avkastning lagts till kapitalet, återstoden användas till främjande av mindre svenska företag med affärsidé att bidra till humanitär hjälp och utbildning i främst utvecklingsländer. För främjande av ungdomsföreningsverksamhet inom idrottsutövning och schack. Stiftelsen skall stödja barn och ungdomar med särskild särbegåvning genom ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet skall vara till för stimulans av barnens utbildning och intresse med syfte att tillvarata dess begåvning. Idrottsungdomar skall kunna söka stipendium och ekonomiskt stöd från stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten och Margareta Ehlins Stiftelse
Organisationsnummer:802478-2578
Adress:
  • FL Ekonomi & Management AB
  • Kullagatan 32
  • 252 20 Helsingborg
Telefonnummer:0735-046671
E-post:fredrik@flek.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS