ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap och musik företrädd vid universitet och andra institutioner. Med vetenskap avses främst områden inom medicin, biologi, fysik, kemi- och teknologi. Med musik avses främst klassisk musikutövande, framställning eller annat arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten och Karin Alméns Stiftelse
Organisationsnummer:802426-7117
Adress:
  • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
  • Stortorget 6
  • 222 23 Lund
Telefonnummer:046-13 19 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 433 738 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS