ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till Torsten Hägerstrands ära främja geografisk forskning genom att årligen utdela ett, eller flera, stipendium till företrädesvis yngre forskare i geografi – vilket avser ämnena kulturgeografi och naturgeografi. Stiftelsen kan också genom bidrag stödja aktiviteter, projekt eller annan verksamhet som verkar inom stiftelsens huvudområde. Stiftelsens medel förvaltas genom Sydsvenska geografiska sällskapet. Stiftelsen är oförhindrad att mottaga ytterligare donationer, men bedriver ingen egen insamlingsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten Hägerstrands Stiftelse
Organisationsnummer:802425-6631
Adress:
  • Jan Henrik Nilsson
  • Åsbrinksvägen 37
  • 222 71 Lund
Telefonnummer:042-35 66 37
E-post:jan-henrik.nilsson@ism.lu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 492 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS