ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att öka intresset för och främja vetenskaplig forskning avseende nutida svensk konst och då särskilt Stiftarens konstnärliga verksamhet. Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom att omhänderta och förvalta de av Stiftaren till stiftelsen överlämnade konstverken så att dessa hålls samlade för framtiden, i första hand i den till stiftelsen bortgivna ateljébyggnaden. Stiftelsen skall också kunna tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapligt ändamål. Stiftelsens konstsamling skall kunna visas på plats i ateljébyggnaden efter särskilt beslut av styrelsen. Stiftaren skall så länge han är i livet lämna sitt godkännande till sådan visning. Stiftarens önskemål är att visning för den konstintresserade allmänheten i första hand äger rum en gång om året, den 6 juni. Stiftelsen skall också kunna låna ut hela eller delar av samlingen till museer eller motsvarande utställningsarrangör för visning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsten Anderssons Stiftelse
Organisationsnummer:802425-8942
Adress:
  • Carnegie Investment Bank/Susanne Forsman
  • 10338 Stockholm
Telefonnummer:08-58 86 91 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS