ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål följande. 1. Att på museum beläget i Stockholms län, härbärgera och exponera de objekt som härrör från Tore A Jonassons privata konstsamlingen och som tillfallit stiftelsen genom dennes testamente. Av dessa objekt skall företrädesvis minst hälften exponeras permanent, med undantag för enstaka tillfälliga utställningar av samtidskonst. Stiftelsens kons skall exponeras endast i museets konsthall, och således ej utlånas. De objekt som inte bedöms intressanta för museet skall avyttras på bästa sätt och eventuell likvid tillföras stiftelsens kapital. 2. Att årligen inköpa, härbärgera och exponera idrottsrelaterad konst, på museum beläget i Stockholms län. 3. Att härbärgera den prissamling som härrör från Tore A Jonasson. Denna behöver dock inte exponeras. 4. Att utge stipendier till fysiska och juridiska personer som utfört gagnfull gärning relaterad till idrott och/eller idrottsveksamhet liksom till konstnärer med inriktning på idrottsrelaterad konst. Anslag kan även utges till museum för att användas i verksamhet med inriktning på idrottsrelaterad konst. Är det ej möjligt att uppfylla ändamål enligt p.1 och 2 ovan, såvitt avser härbärgering och exponering av objekt på museum i Stockholms län, skall de aktuella objekten istället doneras till museum i första hand inom Stockholms län och i andra hand inom kommun närbelägen Stockholm, under förutsättning att objekten exponeras i största möjliga utsträckning. De objekt som inte bedöms intressanta för museet skall avyttras på bästa sätt och eventuell likvid tillföras stiftelsens kapital. Med museum skall jämställas annan likvärdig inrättning till allmänhetens åtnjutande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tore A Jonassons stiftelse
Organisationsnummer:802479-9283
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70  Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS