ÄNDAMÅL

Av stiftelesns disponibla avkastning ska Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden varje år utbetala ett eller flera stipendier, företrädesvis fördelade lika mellan kvinnor och män. Stipendierna ska användas för språkstudier i franska, spanska eller tyska, företrädesvis vid Uppsala universitet, alternativt vid motsvarande universitet i Frankrike, Spannien eller Tyskland. Behöriga att erhålla stipendium år studerande vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Företräde ges till studerande som uppvisar goda studieresultat. Stipendium får uppbäras vid högst ett tillfälle och under högst ett år. Kan stipendium inte utdelas något år, läggs avkastningen till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tora I Phillips stiftelse för språkstudier
Organisationsnummer:802481-2714
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:08-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS