ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja allmännyttiga ändamål för Skaftös utveckling, idag och för framtiden. Stiftelsens medel kan företrädesvis användas för att – Tillgängliggörande av natur- och kulturangelägenheter på Skaftö – Främja möjligheten att under hela livet leva och bo året runt på Skaftö – Stödja ideella föreningar vars syfte är att främja utvecklingen på Skaftö – Främja möjligheten att förverkliga en vattenförbindelse mellan Värbofjorden och Skallhavet Styrelsen äger rätt att varje år avgöra hur stiftelsens ändamål bäst ska gynnas. Stiftelsen kan främja sitt ändamål direkt genom egen verksamhet eller indirekt genom andra, företrädesvis genom allmännyttiga organisationer. Skulle stiftelsen bidra med finansiering till en investering, ett projekt eller liknande lämnas bidrag företrädesvis när andra parter såsom ideella föreningar, stiftelser, kommuner, myndigheter eller privatpersoner är medfinansiärer. Stiftelsens medel får inte användas som enda finansieringskälla för ändamål för vilket kommunen har ett huvudansvar. Stiftelsens medel får inte heller användas för finansiering av privata ändamål eller enskilda näringslivsintressen, om dessa inte har ett tydligt allmännyttigt syfte. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tor-Everts stiftelse för Skaftös utveckling
Organisationsnummer:802481-6434
Adress:
  • Peter Utgenannt
  • Ejderstigen 1
  • 451 79 Grundsund
Telefonnummer:070-6452008
E-post:utgenannt@me.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 633 190 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS