Vi återkommer när vi tänkt igenom vilka tjänster föreningen kan erbjuda…