ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna driftbidrag till den årliga skötseln av naturreservatet för att bevara och utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden samt göra området tillgängligt för besökare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tinneröstiftelsen
Organisationsnummer:802425-6441
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-206137
E-post:lars.lovgren@linkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 306 592 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS