ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att förvalta de inventarier, som närmare framgår av en av landsantikvarie Sven Drakenberg den 23 september 1968 upprättad promemoria, i syfte att för framtiden bibehålla dessa på slottet eller, om slottet skulle förstöras, inom andra lokaler på Tidö och göra dem tillgängliga för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tidö slotts stiftelse
Organisationsnummer:878000-8291
Adress:
  • Kulturnämnden
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-39 18 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS