ÄNDAMÅL

Stiftelsen har tillkommit för att i första hand äga immatriella eller substantiella tillgångar genererade i Thomas Helledays laboratorium och för att på längre sikt omvandla dessa till kapitaltillgångar för att belöna landsgagnelig utbildning och vetenskaplig forskning inom det medicinska området. Stiftelsen har till ändamål att stödja och belöna landsgagnelig utbildning och vetenskaplig forskning inom det medicinska området, med särkilt fokus på framtagandet av nya behandlingsmetoder utifrån ett biologiskt perspektiv. Fokus är att de nya behandlingsmetoderna ska komma människor till del på ett kostnadseffektivt sätt i patientnära miljöer och med hög akademisk integritet. Stipendier ska delas ut, efter särkild ansökan, till lovande forskare för att stödja deras fortsatta forskarkarriär. I första hand ska svenska forskningsprojekt eller forskningsutrustning stödjas, men även utländsk forskning kan komma ifråga. Stiftelsen ska aktivt tillstå att forskningen bedrivs med kostnadseffektivitet, och omkostnadspåslag från akademiska institut kommer accepteras i begränsad omfattning. Begränsade lokalkostnader kan tillåtas. Stiftelsen kan komma att driva ändamålsenlig forskning i egen regi om det är mest kostnadseffektivt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802477-7073
Adress:
  • Oxcia AB
  • Norrbackagatan 70
  • 11334 Stockholm
Telefonnummer:08-52481530
E-post:kristina@helleday.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS